De Mutsaet 38 8252 KR Dronten | 06-20490368 | info@ttm-bouwkundigtekenbureau.nl

Stappenplan - Stap 7 - De bouwbegeleiding:

Artikelindex

Stap 7 - De bouwbegeleiding:

U kunt, via ons, iemand inschakelen om voor u de bouw te begeleiden. Hij of zij ziet er op toe dat de aannemer werkt volgens de tekeningen en eventueel het bestek. Zodra hij een afwijking constateert dan maken zij hier een schriftelijke rapportage van.

Hij ziet er op toe dat de aannemer de voorgeschreven bouwmaterialen ook daadwerkelijk toepast. Eventuele fouten worden vroegtijdig gesignaleerd en het verhelpen hiervan scheelt u later een hoop zorgen en ellende.

Als er geen toezicht is dan loopt u de kans dat de aannemer goedkopere materialen gebruikt dan dat er op de tekeningen staan aangegeven. Ook kan het voorkomen dat de aannemer op eigen inzicht zaken anders uitvoert omdat het hem tijd scheelt. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit.

Bouwbegeleiding komt in dit soort gevallen voor u op. In mogelijk discussies over meer- en minderwerk. Wat hoort wel of niet bij het werk van de aannemer? Wanneer is iets nu wel of geen meerwerk? In alle redelijkheid helpen wij u bij het vinden van een goede oplossing. Door goed overleg proberen wij dit soort discussies zo veel mogelijk voor te zijn.