De Mutsaet 38 8252 KR Dronten | 06-20490368 | info@ttm-bouwkundigtekenbureau.nl

Stappenplan - Stap 6 - Uitvoering en oplevering:

Artikelindex

Stap 6 - Uitvoering en oplevering:

Als de bouwvergunning is verleend kan de aannemer in principe gaan bouwen. Hiervoor heeft hij werktekeningen nodig. Veelal worden de bouwtekeningen gebruikt die ook zijn gebruikt voor het aanvragen van de bouwvergunning.

De bouwtekeningen worden, indien nodig, nog voorzien van extra informatie die nodig is om het pand daadwerkelijk te kunnen bouwen. Mocht u besluiten om deze laatste belangrijke stap niet te zetten dan geeft u de aannemer de vrije hand om op eigen inzicht problemen op te lossen.

Dit hoeft geen bezwaar te zijn. Maar indien u niet tevreden bent over bepaalde zaken, dan wordt het voor u lastiger om de aannemer hierop aan te spreken. U heeft namelijk niets op papier heeft staan.

Als het gebouw gereed is dan volgt de oplevering. Samen met u inspecteren we het gebouw en stellen we visueel vast welke zaken wel of niet naar behoren zijn uitgevoerd. De aannemer heeft dan een (wettelijk) afgesproken termijn de tijd om de gebreken op te lossen.