De Mutsaet 38 8252 KR Dronten | 06-20490368 | info@ttm-bouwkundigtekenbureau.nl

Waar betaalt u voor?

Het zichtbare eindresultaat is altijd een set bouwkundige tekeningen. Maar u betaalt ons in feite voor al het denkwerk wat daar aan vooraf gaat. Onze ervaring is dat u uw investering in ons advies dubbel en dwars terug verdient.

Wat niet op de bouwkundige tekeningen en in een bestek staat aangegeven, wordt door een aannemer niet meegerekend in zijn offerte. Als u het dan toch graag uitgevoerd wilt hebben dan wordt u dat extra in rekening gebracht. Dat noemen we "meerwerk" in de bouw.

Door incompleet tekenwerk of door te bezuiniging op de advieskosten kunnen deze meerwerkposten aanzienlijk oplopen. Dit is, voor u als opdrachtgever, echt iets om rekening mee te houden.

Als u graag goed voorbereid uw bouwplannen wilt realiseren, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op en laat uw eigen ideeën toetsen aan de ervaringen die wij in eerdere projecten hebben opgedaan. Samen maken we er iets moois van!

Meerwaarde TTM Bouwkundig Tekenbureau?

Ons advies kost geld. Maar wat levert het u op? Een ding is zeker: als u de kosten van een bouwproject in de hand wilt houden dan liggen de meeste kansen in de voorbereidende fase. Op de tekentafel dus, tijdens de bouw is het, is de praktijk ervaring, maar moeizaam bijsturen. Dat is tenminste onze visie. Wij werken daarom grondig en zorgvuldig met de gedachte dat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen. Want u kunt uw geld tenslotte maar één keer uitgeven.

  • Originele ontwerpen;
  • Maatwerk voor uw woonwensen, uw belang staat voorop;
  • Bestemmingsplantoets en welstands beoordeling;
  • Sterkere onderhandelingspositie bij aannemers;
  • Soepel lopend bouwproces door goede bouwtekeningen;
  • Weinig meer- en minderwerk;
  • Kwaliteitsbewaking door toezicht tijdens de bouw;
  • Investering in ontwerp => hogere waarde van uw woning!