De Mutsaet 38 8252 KR Dronten | 06-20490368 | info@ttm-bouwkundigtekenbureau.nl

Stappenplan - Stap 5 - Prijs- en contractvorming:

Artikelindex

Stap 5 - Prijs- en contractvorming:

Duidelijkheid is alles. Daarom adviseren wij u om goede afspraken te maken met de aannemer en deze schriftelijk vast te leggen middels een contract. De tekeningen en eventueel het bestek kunnen dan dienst doen als contractstukken. Ook bestaat de mogelijkheid om bouwbegeleiding in te huren.

Wel of geen bestek / technische omschrijving?

Een bestek is een uitvoerige omschrijving van alle te verrichten werkzaamheden en alle te gebruiken materialen. Het doel is om discussie te voorkomen. Zonder een bestek is het lastig om te kunnen beoordelen of een bepaald onderdeel wel of niet goed is uitgevoerd.

Het hangt af van de situatie of u ervoor kiest om wel of geen bestek te laten maken. Voor de reguliere woningbouw wordt vaak geen bestek gemaakt. Er wordt gebouwd vanaf de tekeningen en problemen worden in het werk opgelost. Voor grotere projecten wordt vaak wel een bestek gemaakt.

Wel of geen begroting maken?

Bouwbegeleiding kan voor u een begroting verzorgen. Het plan wordt dan in onderdelen opgesplitst. Per onderdeel wordt uitgerekend wat de bouwkosten zouden moeten zijn. U hebt dan een goede richtprijs en kunt hiermee de aanbiedingen van de aannemers toetsen. Op welke onderdelen wijken zij erg af en waarom? U versterkt hiermee uw onderhandelingspositie omdat u weet waarover u praat.

Heel vaak wordt deze kostenpost geschrapt door de opdrachtgever. Eigenlijk is dit jammer want dat paar honderd euro verdient zichzelf meestal erg snel terug.